Leta 2015 smo začeli projekt nadgradnje korpusa Šolar (Šolar 2.0), zbirke besedil osnovnošolcev in srednješolcev, ki vsebuje skoraj milijon besed. Veseli bomo vseh besedil, spodnji diagram pa kaže, katere regije in šole so trenutno v Šolarju slabše zastopane in jim želimo posvetiti več pozornosti. Nekaj splošnih navodil:

  • zbiramo besedila učencev 6.-9. razreda OŠ in dijakov vseh letnikov srednjih šol;
  • besedilo mora imeti vsaj 40 besed, da je vključeno v korpus;
  • zbiramo tudi popravljena besedila (učitelji na obrazcu lahko označijo, ali dovolijo vnos jezikovnih popravkov).

Osnovne šole

Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Postojna
Slovenj Gradec

Srednje šole

Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Postojna
Slovenj Gradec