dr. Iztok Kosem
dr. Iztok Kosemvodja projekta
iztok.kosem@trojina.si
dr. Tadeja Rozman
dr. Tadeja Rozmankoordinatorica zbiranja besedil
tadeja.rozman@trojina.si
dr. Špela Arhar Holdt
dr. Špela Arhar Holdtkategorizacija jezikovnih popravkov
dr. Polonca Kocjančičdigitalizacija
dr. Cyprian Laskowski
dr. Cyprian Laskowskistrokovno-tehnična podpora