dr. Iztok Kosem
dr. Iztok Kosemvodja projekta
iztok.kosem@trojina.si
dr. Tadeja Rozman
dr. Tadeja Rozmanzbiranje besedil
asist. Eva Pori
asist. Eva Poritranskribiranje in pregledovanje besedil
dr. Špela Arhar Holdt
dr. Špela Arhar Holdtkategorizacija jezikovnih popravkov
Teja Goli
Teja Golikategorizacija jezikovnih popravkov
dr. Polonca Kocjančičdigitalizacija
dr. Cyprian Laskowski
dr. Cyprian Laskowskistrokovno-tehnična podpora