Izdelane specifikacije za digitalizacijo

Odločili smo se, da bomo skenirali vsa že zbrana in tudi na novo zbrana besedila korpusa Šolar. To bo zagotavljalo večjo trajnost njihove hrambe. V ta namen smo tudi izdelali specifikacije za digitalizacijo gradiv.