Objavljena spletna stran projekta

Od danes je objavljena spletna stran projekta, na kateri najdete podatke o projektu, trenutnem stanju zbranih besedil in zastopanosti regij, korpusu Šolar, ekipi in pa tudi predstavitveni video o tem, kako korpus Šolar nastaja.

Izdelane specifikacije za digitalizacijo

Odločili smo se, da bomo skenirali vsa že zbrana in tudi na novo zbrana besedila korpusa Šolar. To bo zagotavljalo večjo trajnost njihove hrambe. V ta namen smo tudi izdelali specifikacije za digitalizacijo gradiv.

Opravljen popis že zbranega gradiva

Opravili smo popis besedil, ki so bila zbrana v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku, a niso bila vključena v prvo verzijo korpusa Šolar. Bilo jih je skoraj 6000! V nadaljevanju bomo naredili izbor besedil, ki jih bomo digitalizirali v okviru projekta.

Priprava specifikacij za zbiranje

Pripravili smo specifikacije za zbiranje gradiv.

Začetek projekta Šolar 2.0

Projekt se je uradno začel. Zavihajmo rokave!