Opravljen popis že zbranega gradiva

Opravili smo popis besedil, ki so bila zbrana v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku, a niso bila vključena v prvo verzijo korpusa Šolar. Bilo jih je skoraj 6000! V nadaljevanju bomo naredili izbor besedil, ki jih bomo digitalizirali v okviru projekta.